Tổng hợp các phím tắt trong WordPress bạn cần biết

Khi viết bài trong WordPress, mỗi khi định dạng văn bản hoặc thực hiện một thao tác nào đó chúng ta thường sử dụng chuột thay cho bàn phím. Khoảng thời gian chúng ta rời tay khỏi bàn phím để sử dụng chuột có vẻ rất ngắn, không đáng kể. Nhưng nếu chúng ta làm việc trong một thời gian dài thì khoảng thời gian lãng phí này cũng tăng lên đáng kể. Vì thế sử dụng phím tắt là cách tốt nhất để tiết kiệm thời gian khi viết bài. Trong bài viết này tôi sẽ chia sẻ các phím tắt trong WordPress để tăng tốc độ làm việc của mình.

Phím tắt trong WordPress Editor

Các phím tắt trong WordPress Editor sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian khi tạo bài viết mới.

Có nhiều phím tắt trong WordPress mà bạn thường sử dụng hàng ngày trên Windows và Microsoft Office cũng rất hữu ích trong WordPress. Một số phím tắt trong số này có thể bạn đã biết và sử dụng thành thạo. Còn nếu nó quá mới mẻ thì cũng chẳng sao, vì bạn sẽ sớm thích nó thôi.

Ngoài một số phím tắt chung đã từng biết, bạn cũng sẽ tìm thấy một số phím tắt dành riêng cho WordPress.

Phím tắt dùng để chọn văn bản trong Windows

Các phím tắt này có thể giúp bạn chọn văn bản trong khi soạn thảo mà không cần rời tay khỏi bàn phím.

 • CTR + A: Chọn tất cả văn bản.
 • Shift + Left/Right: Chọn một ký tự phía bên trái/phải của con trỏ.
 • CTRL + Shift + Right/Left: Chọn một từ phía bên trái/phải của con trỏ.
 • CTRL + Shift + Up/Down: Chọn một hàng phía trên/bên dưới.
 • Shift + Home: Chọn tất cả văn bản từ vị trí con trỏ đến vị trí bắt đầu của hàng.
 • Shift + End: Chọn tất cả văn bản từ vị trí con trỏ đến vị trí kết thúc dòng.

Phím tắt dùng để chọn văn bản trong Mac

Các phím tắt này dành riêng cho MacOS, giúp bạn chọn văn bản trong khi soạn thảo mà không cần rời tay khỏi bàn phím.

 • Cmd + A: Chọn tất cả văn bản.
 • Shift + Left/Right: Chọn một ký tự phía bên trái/phải của con trỏ.
 • Cmd + Shift + Right/Left: Chọn một từ phía bên phải/trái của con trỏ.
 • Cmd + Shift + Up/Down: Chọn một hàng phía trên/bên dưới từ vị trí con trỏ chuột.
 • Shift + Home: Chọn tất cả văn bản từ vị trí con trỏ đến vị trí bắt đầu của hàng.
 • Shift + End: Chọn tất cả văn bản từ vị trí con trỏ đến vị trí kết thúc dòng.

Phím tắt dùng để thao tác văn bản đã chọn trong Windows

Khi bạn đã chọn văn bản, bạn có thể sử dụng các phím tắt bên dưới để thao tác hoặc áp dụng các định dạng cho văn bản:

 • CTRL + C: Sao chép văn bản đã chọn.
 • CTRL + X: Cắt văn bản đã chọn.
 • CTRL + V: Dán văn bản đã sao chép/cắt.
 • CTRL + Shift + V: Dán  văn bản đã chọn bỏ qua định dạng.
 • CTRL + B: In đậm văn bản đã chọn.
 • CTRL + I: In nghiêng.
 • CTRL + U: Gạch chân văn bản.
 • CTRL + K: Chèn liên kết (link).
 • ALT + Shift + L: Canh trái.
 • ALT + Shift + R: Canh phải.
 • ALT + Shift + J: Canh đều.
 • ALT + Shift + C: Canh giữa.
 • ALT + Shift + D: Gạch giữa văn bản.
 • ALT + Shift + A: Cũng là phím tắt để chèn liên kết.
 • ALT + Shift + O: Bắt đầu chèn danh sách có thứ tự.
 • ALT + Shift + U: Bắt đầu chèn danh sách không có thứ tự.
 • ALT + Shift + S: Xóa bỏ liên kết.
 • ALT + Shift + Q: Tạo trích dẫn.
 • ALT + Shift + 1/2/3/4/5/6/7: Chèn thẻ tiêu đề thích hợp (Ví dụ: <h1>,<h2>, <h3>…<p>).
 • ALT + Shift + X: Thêm thẻ code.

Phím tắt dùng để thao tác văn bản đã chọn trong Mac

Khi bạn đã chọn văn bản, bạn có thể sử dụng các phím tắt bên dưới để thao tác hoặc áp dụng các định dạng cho văn bản trong Mac:

 • Cmd + C: Sao chép văn bản đã chọn.
 • Cmd + X: Cắt văn bản đã chọn.
 • Cmd + V: Dán văn bản đã chọn.
 • Cmd + Shift + V: Dán văn bản đã chọn bỏ qua định dạng.
 • Cmd + B: In đậm.
 • Cmd + I: In nghiêng.
 • Cmd + U: Gạch chân.
 • Cmd + K: Chèn liên kết.
 • ALT + Shift + L: Canh trái.
 • ALT + Shift + R: Canh phải.
 • ALT + Shift + J: Canh đều.
 • ALT + Shift + C: Canh giữa.
 • ALT + Shift + D: Áp dụng gạch giữa.
 • ALT + Shift + A: Phím tắt chèn liên kết khác.
 • ALT + Shift + O: Bắt đầu chèn danh sách có thứ tự.
 • ALT + Shift + U: Bắt đầu chèn danh sách không có thứ tự.
 • ALT + Shift + S: Xóa bỏ liên kết.
 • ALT + Shift + Q: Tạo trích dẫn.
 • ALT + Shift + 1/2/3/4/5/6/7: Chèn thẻ tiêu đề thích hợp (Ví dụ: <h1>,<h2>, <h3>…<p>).
 • ALT + Shift + X: Thêm thẻ code.

Các phím tắt khác của WordPress dành cho Windows

Các phím tắt này có thể không được dùng để chọn hay định dạng văn bản nhưng chúng vẫn rất hữu dụng:

 • CTRL + Z: Hoàn tác.
 • CTRL + U: Khôi phục những thao tác đã hủy trước đó.
 • ALT + Shift + M: Mở màn hình Add Media.
 • ALT + Shift + W: Kích hoạt chế độ Distraction Free Writing.
 • ALT + Shift + T: Chèn thẻ More.
 • ALT + Shift + P: Chèn ngắt trang.
 • ALT + Shift + H: Mở cửa sổ trợ giúp.
 • ALT + Shift + Z: Mở rộng thanh định dạng WordPress Editor.
 • Shift + Enter: Di chuyển xuống một dòng mà không chèn ngắt dòng.

Các phím tắt khác của WordPress cho Mac

 • Cmd + Z: Hoàn tác.
 • Cmd + U: Khôi phục những thao tác đã hủy trước đó.
 • ALT + Shift + M: Mở màn hình Add Media.
 • ALT + Shift + W: Kích hoạt chế độ Distraction Free Writing.
 • ALT + Shift + T: Chèn thẻ More.
 • ALT + Shift + P: Chèn ngắt trang.
 • ALT + Shift + H: Mở cửa sổ trợ giúp.
 • ALT + Shift + Z: Mở rộng thanh định dạng WordPress Editor.
 • Shift + Enter: Di chuyển xuống một dòng mà không chèn ngắt dòng.

Ví dụ về sử dụng phím tắt trong WordPress

Dưới đây là ví dụ về cách sử dụng phím tắt khi thao tác trong WordPress. Để bạn có thể dễ dàng theo dõi và tham khảo tôi sẽ lấy ví dụ cụ thể như sau:

 1. Đánh một đoạn văn bản tùy thích.
 2. Sử dụng tổ hợp phím CTRL + Shift + Left để chọn từ cuối cùng.
 3. Nhấn tổ hợp phím CTRL + B để in đậm từ đã chọn.
 4. Sử dụng tổ hợp phím CTRL + Z để hoàn tác 02 thao tác trên.

Các phím tắt dùng để định dạng trong WordPress

Các phím tắt dùng để định dạng không thực sự là phím tắt trong WordPress. Nhưng kết quả của cả hai lại giống nhau. Và chúng có thể khá tiện dụng để thay thế cho một số phím tắt ở trên.

Các phím tắt định dạng là tính năng có trong phiên bản WordPress 4.3. Nó giúp bạn tự động thêm định dạng cho:

 • Danh sách có thứ tự và danh sách không có thứ tự.
 • Tiêu đề.
 • Trích dẫn.
 • Đường kẻ ngang.

Đối với những thứ như danh sách và tiêu đề, ưu điểm chính của phím tắt định dạng là chúng không yêu cầu bạn phải nhấn nhiều phím cùng lúc.

Không giống như các phím tắt ở trên, bạn kích hoạt các phím tắt định dạng bằng cách gõ một cái gì đó vào WordPress Editor. Các phím tắt định dạng này chỉ hoạt động khi bạn đang ở chế độ soạn thảo Visual.

Dưới đây là các phím tắt định dạng trong WordPress. (Lưu ý là bạn cần phải nhấn phím Space hoặc đôi khi là Enter để áp dụng các phím tắt này:

 • * – Bắt đầu danh sách không có thứ tự.
 • 1. – Bắt đầu danh sách có thứ tự.
 • ## – Áp dụng định dạng H2.
 • ### – Áp dụng định dạng H3. (Tiếp tục tăng số # cho đến H6).
 • > – Tạo trích dẫn.
 • : Tạo đường kẻ ngang.

Phím tắt dùng cho kiểm duyệt bình luận

Ngoài các phím tắt dùng để định dạng, chỉnh sửa nội dung, WordPress còn cho phép bạn sử dụng phím tắt để kiểm duyệt bình luận.

Theo mặc định các phím tắt này không được kích hoạt. Nhưng bạn có thể bật tính năng này lên chỉ với một vài thao tác:

 1. Truy cập vào Users → Your Profile trong WordPress Dashboard.
 2. Kích vào hộp kiểm Enable keyboard shortcuts for comment moderation bên trái của mục Keyboard Shortcuts.
 3. Lưu lại các thay đổi.

enable keyboard shortcut for comment

Sau này bạn có thể sử dụng các phím tắt trong thẻ Comments trong WordPress Dashboard.

Đầu tiên, bạn có một số phím tắt để chọn các bình luận (bình luận được chọn sẽ có màu lam).

 • J – di chuyển dòng hiện tại xuống bên dưới (nếu bạn đang ở cuối trang, nó sẽ di chuyển sang trang tiếp theo).
 • K – di chuyển dòng hiện tại lên trên.
 • X – thêm dấu kiểm (hữu ích khi thao tác hàng loạt).
 • Shift + X – Bật hoạt tắt hộp kiểm cho tất cả các bình luận.

Khi bạn đã chọn một hoạt nhiều bình luận, bạn có thể thực hiện các thao tác bằng cách sử dụng các phím tắt sau:

 • A – Phê duyệt bình luận.
 • S – Đánh dấu bình luận là spam.
 • D – Xóa bình luận.
 • Z – Phục hồi bình luận từ thùng rác.
 • U – Không phê duyệt bình luận.
 • R – Bắt đầu trả lời bình luận.
 • Q – Mở cửa sổ chỉnh sửa nhanh để chỉnh sửa bình luận.
 • E – Mở màn hình full edit.

Nếu bạn đã chọn nhiều bình luận, bạn cũng có thể sử dụng phím Shift + các phím tắt trên để thao tác trên nhiều bình luận cùng một lúc. Ví dụ:

 • Shift + A – Phê duyệt nhiều bình luận.
 • Shift + S – Đánh dấu các bình luận được chọn là spam.

Phím tắt dành cho trình soạn thảo Gutenberg

Vì Gutenberg vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển nên các phím tắt tôi trình bày bên dưới sẽ rất hữu dụng trong tương lai khi mà nó trở nên hoàn thiện và thay thế cho trình soạn thảo hiện tại.

Các phím tắt bên dưới chỉ dùng riêng cho Gutenberg. Tuy nhiên các phím tắt chung vẫn sẽ hoạt động trong trình soạn thảo này.
 • / – Nếu bạn nhập dấu gạch chéo, bạn sẽ nhanh chóng chèn một khối theo tên của nó.
 • CTRL + Shift + ALT + M: Chuyển sang Code Editor (hoặc trở về Block Editor nếu bạn đang ở Code Editor).
 • Enter – Tạo một khối mới. Điều này rất hữu ích khi kết hợp cùng với phím / ở trên để chèn nhanh chóng nhiều khối

Dưới đây là ví dụ về việc sử dụng phím tắt để thao tác trong Gutenberg

wordpress-keyboard-shortcuts-gutenberg

Tạo phím tắt trong WordPress cho riêng bạn

Nếu tất cả các phím tắt trên không đáp ứng đủ nhu cầu của bạn, bạn có thể tạo mới phím tắt riêng để phục vụ cho công việc của mình bằng cách sử dụng chương trình như AutoHotkey.

Nếu bạn phải lặp đi lặp lại một thao tác trong WordPress mà các phím tắt ở trên không thể giúp bạn thực hiện điều này thì AutoHotkey sẽ giúp bạn dễ dàng thiết lập các tập lệnh và macro nhằm tăng hiệu quả công việc của bạn.

Mặc dù cần một khoảng thời gian để nhớ hết tất cả các phím tắt trên, nhưng một khi nó đã trở thành phản xạ tự nhiên hiệu quả của việc soạn thảo sẽ được nâng lên đáng kể.

Bạn có biết phím tắt trong WordPress nào khác không? Hãy cho tôi biết bằng cách để lại bình luận bên dưới.

Nếu bạn thích bài viết này đừng quên Like và Share!

Hẹn gặp lại bạn trong các bài viết sau./.

Đăng ký nhận bài viết mới nhất

Hãy đăng ký nhận tin để nhận được những nội dung thú vị và tuyệt vời!

Để lại bình luận