Atom là gì?

Atom là định dạng dùng để xuất bản nội dung trong XML cho người dùng nguồn cấp dữ liệu và trình tổng hợp tin tức sử dụng. Nó còn được biết đến với tên gọi Atom Syndication Format. WordPress có thể tự động sinh ra nguồn cấp dữ liệu Atom cho nội dung và nó có thể được đưa vào template header để tự động phát hiện bởi người dùng nguồn cấp dữ liệu và trình tổng hợp tin tức. Những trình đọc nguồn cấp dữ liệu này thường xuyên kiểm tra các bản cập nhật trên trang web của bạn và sau đó cho phép người dùng của họ cập nhật nội dung mới của bạn. RSS cũng làm như vậy, nhưng Atom đã được phát triển để sửa một số lỗi trong RSS. Các nguồn cấp dữ liệu web này được tìm thấy trên nhiều trang web lớn và thậm chí một số trang web nhỏ hơn. Nhiều lần họ cho phép người dùng chọn giữa định dạng RSS hoặc Atom.

Trình đọc nguồn cấp dữ liệu thường là các chương trình độc lập chạy trên máy tính của khách hàng nhưng các trình duyệt đã chuyển sang việc có trình đọc nguồn cấp dữ liệu tích hợp của riêng họ. Ưu điểm của việc này là trình đọc nguồn cấp dữ liệu không yêu cầu cài đặt và nguồn cấp dữ liệu có sẵn trên bất kỳ máy tính nào có thể truy cập internet. Đôi khi những trình đọc nguồn cấp dữ liệu này thậm chí có thể kết hợp nhiều nguồn cấp web trên một chủ đề nhất định.

Thuật ngữ này cũng có thể tham chiếu đến Atom Publishing Protocol là một tiêu chuẩn web có liên quan và thường được gọi là AtomPub. Giao thức này cho phép bạn xuất bản, sửa và xóa các bài viết và tập tin đa phương tiện từ xa. Bắt đầu với WordPress 3.5 AtomPub không được kích hoạt theo mặc định nhưng Plugin Atom Publishing Protocol có thể đã được dùng.

Đăng ký nhận bài viết mới nhất

Hãy đăng ký nhận tin để nhận được những nội dung thú vị và tuyệt vời!

Để lại bình luận