AJAX

AJAX hay Asynchronous Javascript and XML là một số kỹ thuật dùng để phát triển web. Nó cho phép một trang web có thể giao tiếp với máy chủ mà không cần tải lại trang. Sử dụng AJAX, các ứng dụng trên nền web có thể có thể trao đổi dữ liệu với máy chủ mà không cần phải can thiệp vào trang web hiện tại. Mặc dù “X” có thể là ký tự viết tắt của XML, nhưng không cần thiết phải sử dụng XML để trao đổi dữ liệu mà có thể dùng JSON để thay thế.

Trong các chương trình máy tính, các thao tác là ‘không đồng bộ’ nếu chúng hoạt động độc lập với các quy trình khác. Đây là lý do tại sao trang web không phải được tải lại để gửi thông tin đến máy chủ. Phương thức chính xác cho điều này là sử dụng một đối tượng XMLHttpRequest, đó là một giao diện hiệu quả cho phép các kịch bản thực hiện các yêu cầu AJAX.

AJAX không chỉ là một công nghệ. Tất cả các công nghệ này làm việc cùng nhau để tạo ra một truy vấn HTTP hoặc HTTPS. Theo Jesse James Garrett, người đầu tiên đặt ra thuật ngữ, các công nghệ sau được kết hợp:

  • HTML
  • CSS
  • Document Object Model
  • XML
  • XMLHttpRequest Object
  • Javascript

Trong WordPress, AJAX có thể được thấy trong màn hình chỉnh sửa bài viết, nơi bạn có thể thêm một chuyên mục mới trong khi viết một bài mà không cần tải lại trang. Một ví dụ khác có thể được nhìn thấy trên trang nhận xét, nơi bạn có thể phê duyệt hoặc xóa nhận xét mà không cần tải lại trang.

Đăng ký nhận bài viết mới nhất

Hãy đăng ký nhận tin để nhận được những nội dung thú vị và tuyệt vời!

Để lại bình luận