Admin Area (khu vực quản trị)

WORDPRESS ADMIN AREA

Admin Area là khu vực quản trị trang web WordPress của bạn. Thường thì nó sẽ được truy cập thông qua thư mục wp-admin trong trình duyệt web. Ví dụ: https://yoursite.com/wp-admin.

WordPress Admin Area là khu vực quản trị WordPress được hỗ trợ bởi WordPress. Quản trị viên có toàn quyền truy cập vào các phần trong WordPress Admin Area. Những người dùng có quyền hạn chế như  Editor, Contributor, hoặc Author bị giới hạn truy cập vào khu vực này.

Một số người dùng như người dùng đã đăng ký chỉ có quyền truy cập vào trang tiểu sử của họ trong khu vực quản trị mà thôi.

Phía trên mỗi màn hình quản trị là thanh Toolbar hoặc Admin bar. Nó cấp quyền truy cập vào một số tính năng quản trị. Ở phía bên trái là bảng điều khiển chính, cung cấp quyền truy cập vào tất cả các công cụ dùng để quản lý WordPress site. Một menu chính thường chứa nhiều menu con có thể hiện ra, mở rộng khi bạn rê chuột vào. Các menu con này hiển thị các tùy chọn bổ sung cho menu chính.

Khu vực ở giữa màn hình được gọi là khu vực làm việc. Đây là nơi bạn có thể tạo mới, chỉnh sửa và xóa các bài viết cũng như điều chỉnh các thiết lập. Ở cuối mỗi trang quản trị là chân trang. Chân trang chứa liên kết đến WordPress và hiển thị phiên bản WordPress mà bạn đang dùng.

Đăng ký nhận bài viết mới nhất

Hãy đăng ký nhận tin để nhận được những nội dung thú vị và tuyệt vời!

Để lại bình luận