Tag: Office 2016

Chỉnh sửa ảnh trong Office 2016

Một trong những cách làm cho văn bản Word, bảng tính Excel, trình chiếu PowerPoint thêm sinh động và ấn tượng là thêm vào hình ảnh mà bạn đã chụp hoặc lấy từ một nguồn nào đó. Mặc dù việc thêm hình ảnh trong Office 2016 tương đối đơn giản, …

Làm quen với Microsoft Office 2016

Bộ ứng dụng Microsoft Office 2016 bao gồm nhiều ứng dụng được thiết kế để có thể làm việc với nhau và có giao diện người dùng gần giống nhau. Việc này giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian nếu tìm hiểu và học cách sử dụng bộ …