Tôi rất tôn trọng thông tin cá nhân của bạn. Tại blog thanh1986t tôi tuân theo một số nguyên tắc cốt lỗi là:

  • Tôi sẽ không hỏi bạn thông tin cá nhân nếu tôi không thật sự cần nó. Tôi sẽ không sử dụng các dịch vụ đòi hỏi thông tin về giới tính, tuổi tác, thu nhập của bạn nếu không có lý do rõ ràng.
  • Tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào trừ khi bắt buộc phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật.
  • Tôi không lưu trữ thông tin cá nhân của bạn lên máy chủ web của mình dưới mọi hình thức.

Chính sách của tôi là tôn trọng quyền riêng tư của bạn liên quan đến bất kỳ thông tin nào chúng tôi có thể thu thập trong khi điều hành trang web của mình.

Đối với người truy cập website

Giống như hầu hết chủ sở hữu của các website khác, tôi thu thập các thông tin không dùng để nhận dạng cá nhân trên các loại trình duyệt web khác nhau như loại trình duyệt, ngôn ngữ, vị trí, thời gian truy cập của người dùng. Mục đích của việc thu thập các thông tin không dùng để nhận dạng cá nhân là dùng để cách khách truy cập tương tác trên blog của tôi.

Tôi cũng thu thập một số thông tin nhận dạng cá nhân như địa chỉ IP của người đã đăng nhập và người đã để lại bình luận trên blog của tôi.