Category: Thủ thuật

Tổng hợp các thủ thuật WordPress cơ bản, dễ hiểu cho phép bạn học và thực hành WordPress một cách nhanh nhất trong thời gian ngắn nhất mà không cần phải bỏ tiền mua sách hoặc các khoá học trực tuyến.

Tìm hiểu User Role trong WordPress

WordPress cung cấp hệ thống quản lý người dùng (User Role) để phân quyền cho các user trên trang của bạn. Không phải tất cả các user đều có vai trò giống nhau. Có một số user được quyền truy cập vào các tính năng quan trọng, một số khác …