Category: KHÁC

Hướng dẫn chuyển hướng người dùng đến các bài viết ngẫu nhiên

Bạn có muốn chuyển hướng người dùng đến các bài viết ngẫu nhiên trên blog/website WordPress của mình? Bài viết ngẫu nhiên giúp người dùng có thể tìm thấy các bài viết đã cũ hoặc không được hiển thị trong các trang lưu trữ. Trong bài viết này tôi sẽ …