Tìm hiểu Parent Theme và Child Theme

Dùng một WordPress Theme bản quyền sẽ có được rất nhiều lợi ích. Nếu một phiên bản mới được phát hành, nó sẽ khắc phục các vấn đề như tương thích với trình duyệt hoặc thêm các tính năng mới của WordPress. Tuy nhiên đến một lúc nào đó bạn …

Đăng ký nhận bài viết mới nhất

Hãy đăng ký nhận tin để nhận được những nội dung thú vị và tuyệt vời!

Đăng ký nhận bài viết mới nhất

Hãy đăng ký nhận tin để nhận được những nội dung thú vị và tuyệt vời!